Imagen:
Елтрак България
Imagen:
Eltrak Bulgaria Ltd

Решения за всеки склад

КАРИТЕ CAT СА НАДЕЖДНИ, МАНЕВРЕНИ, ПРОИЗВОДИТЕЛНИ И ЛЕСНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ!

Предлагаме цялата гама кари Cаt (мотокари - дизелови и газови, електрокари и складова техника - ръчни и елекрически транспалетни колички, стакери, ордер пикъри, влекачи и ричтраци).

Разполагаме със сервизни бази в София, Варна, Бургас и Стара Загора, където се извършва превантивно, гаранционно и следгаранционно обслужване и ремонт на техниката. При поддръжката на машините, възлите и агрегатите се следват инструкциите на Caterpillar и се влагат оригинални CAT резервни части и консумативи. 15 мобилни сервизни специалисти с напълно оборудвани автомобили покриват територията на страната и осигуряват поддръжката на машините и на самите работни площадки на клиентите.

За максимално бърза реакция в сервизирането и в обслужването на клиентите си, поддържаме в наличност над 10 000 типочасти. За останалите са запазени добрите традиции по изпълнението на поръчките - стандартната се извършва максимум за 10 дена, а спешната – до 24 часа, когато частите са на склад в Европа.

• Винаги поставяме клиента на първо място. Неговите изисквания се превръщат в наша цел.
• Ръководим компанията си, следвайки открития пазарен принцип и коректните бизнес отношения.
• Ценим високите цели на клиентите и партньорите си и отговаряме на тях с високо качество на услугите си.
• Предлагаме продукти и услуги, които да доведат до максимална производителност и ефективност в бизнеса на клиента.
• Винаги подпомагаме клиентите си с консултация за вземането на правилното решение.
• Ценим доверието на нашите клиенти и партньори.
• Професионализмът, мотивацията и реализацията на служителите ни са ключов фактор за успеха на компанията ни.
• Ценим прогресивното и иновативно мислене на нашите служители и партньори.

1

Елтрак България

Eltrak Bulgaria Ltd.
439, Evropa Blvd
1331 Sofia
Bulgaria