In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle door MLE met betrekking tot onze diensten verzamelde of gebruikte persoonsgegevens van individuele personen, zoals informatie die u ontvangt via onze websites of informatie die wordt verwerkt als onderdeel van de levering aan u van onze producten of diensten. Dit beleid geldt voor alle websites in de lijst:

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Mitsubishi Logisnext Europe B.V. ('MLE'), Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere, Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MLE beheert en controleert de website, sociale media en het centrale klantenbestand voor EMEA. De verwerkingsverantwoordelijke wordt hierna aangeduid als "MLE" of "wij". U kunt ons bereiken via privacy@logisnext.eu.

MLE is een internationale handelsonderneming die de sterke punten en het erfgoed weet te combineren van enkele bedrijven die wereldwijd tot de top behoren op het gebied van constructie en technologie.
Op de markten voor materials handling en logistiek is het bedrijf leverancier van een compleet assortiment hypermoderne contragewicht- en magazijnproducten, intelligente oplossingen en klantgerichte diensten onder de merknamen Cat® Lift Trucks.

2. Welke soorten persoonsgegevens gebruiken wij?

2.1. Voor de diensten die wij verlenen worden door ons de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

 1. Naam, werkgever, functienaam en andere identificerende informatie.
  Als u zich registreert voor een van onze online-diensten verzamelen wij identificerende informatie over u, zoals het bedrijf waarvoor u werkt, uw functienaam, uw naam en andere informatie die wij nodig hebben voor de specifieke dienst
 2. Uw telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens.
  Bij uw contactgegevens kan het gaan om uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en andere zakelijke contactgegevens.
 3. Onze communicatie met u.
  Als u ons een e-mail stuurt dan wel online of via sociale media met ons communiceert, wordt uw communicatie met ons door ons geregistreerd
 4. Informatie die wij verzamelen als u gebruikmaakt van onze websites, apps en andere digitale media.
  • Als u een bezoek brengt aan onze websites of als u gebruikmaakt van een van onze mobiele apps registreren wij uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, de verwijzende website, surfgedrag en app-gebruik. Wij verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën als u een bezoek brengt aan onze website of gebruikmaakt van onze mobiele apps. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website of in de mobiele app die u gebruikt.
  • Mogelijk ontvangen wij een automatische kennisgeving als u onze e-mails opent of klikt op een link in dergelijke e-mails.
  • Als u daar toestemming voor geeft, kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen.
  • Informatie die u met ons deelt als u gebruikmaakt van een van onze online diensten, zoals op de MLE-website. Bijvoorbeeld uw taal en de tijdzone waarin u woont.
 5. Informatie met betrekking tot sociale media.
  Wij zijn actief op diverse sociale-mediaplatforms, zoals LinkedIn, Facebook, YouTube en Google Plus. Als u met ons communiceert via sociale media (als u bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina volgt of een persoonlijk bericht naar ons stuurt) ontvangen wij of hebben wij toegang tot gegevens over u. Wij maken alleen gebruik van deze informatie om met u te communiceren en voor statistisch onderzoek (zie hierboven). Wij adviseren u om het privacybeleid door te nemen van het door u gebruikte sociale-mediaplatform om meer informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 6. Informatie die u besluit met ons te delen.
  U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u reageert op een van onze vacatures op de website en als u uw cv indient, e-mailvoorkeuren invult, een reactie voor ons achterlaat op Facebook of een klantenonderzoek invult. Wij kunnen ook de gegevens verzamelen die u met ons deelt via sociale media of online platforms, zoals uw meningen, uw beoordelingen van onze producten, uw interesses dan wel hoe bekend u bent met onze merken.

2.2. Specifieke diensten, apps of evenementen. Voor specifieke diensten, apps of evenementen kunnen wij andere soorten gegevens verzamelen en die gegevens gebruiken voor andere toepassingen dan beschreven in dit privacybeleid. Wij zullen u hierover informeren wanneer u zich registreert voor de specifieke dienst of het specifieke evenement of de specifieke app downloadt.

3. Hoe wij uw gegevens verzamelen

3.1. Wij verzamelen de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Wij verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt.
  Als u persoonlijke voorkeuren of beoordelingen met ons deelt of als u met ons communiceert via e-mail, online of via sociale media, verzamelen wij gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.
 2. Wij ontvangen ook gegevens via onze dochterondernemingen.
  Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens ontvangen als u zaken doet met onze dochterondernemingen.
 3. Soms zullen ook bedrijven waarmee wij samenwerken uw gegevens met ons delen.
  Bepaalde diensten worden door ons verleend in samenwerking met andere bedrijven (bijvoorbeeld als wij wervingsbureaus gebruiken voor het werven van nieuw personeel). Deze bedrijven delen uw persoonsgegevens met ons als dat noodzakelijk is voor deze diensten. Wij delen ook uw persoonlijke informatie met deze derden (zie ‘'Gegevens verstrekken aan of delen met derden’ hieronder).
 4. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale media kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van uw sociale netwerk (zie hierboven).
  Als u ons bijvoorbeeld volgt via sociale-mediaplatforms, zoals bijvoorbeeld LinkedIn,
  kunnen wij van deze platforms persoonsgegevens ontvangen die gekoppeld zijn aan uw profiel.
 5. Als u gebruikmaakt van onze website of onze mobiele apps verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.
  Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website of in de mobiele app die u gebruikt.

4. Voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken

4.1. De belangrijkste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken zijn:

 1. Voor het aan u verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van overeenkomsten die zijn aangegaan met u of met de rechtspersoon die u vertegenwoordigt.
  Als u bijvoorbeeld vraagt om informatie over onze producten of distributeurs of als u gebruikmaakt van een van onze diensten, verwerken wij de gegevens die wij nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. Wij verwerken bijvoorbeeld de gegevens over het bedrijf waar u voor werkt, uw (zakelijke) contactgegevens en uw ordergeschiedenis.
 2. Voor de inschrijving voor onze nieuwsbrieven en onze e-mails voor marketingdoeleinden.
  Als wij in het kader van zakelijke transacties met u uw e-mailadres hebben geregistreerd of als u zich zelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres om u deze nieuwsbrieven toe te sturen.
 3. Voor de communicatie met u
  Als u ons vragen of klachten toestuurt, verwerken wij uw gegevens om hierop te kunnen reageren en om uw vragen te beantwoorden.
 4. Voor statistisch onderzoek.
  • Algemeen. Wij gebruiken automatische tools voor het uitvoeren van statistisch onderzoek naar algemene trends met betrekking tot het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media en het gedrag en de voorkeuren van onze consumenten en gebruikers.
  • Gegevenscategorieën. De informatie die wij voor ons onderzoek gebruiken omvat uw postcode en uw land van verblijf, technische informatie die wij ontvangen als u een van onze websites bezoekt, de informatie die wij verzamelen met behulp van cookies, de persoonlijke voorkeuren en interesses alsmede informatie die u online of via sociale media met ons deelt. Voor ons onderzoek maken wij alleen gebruik van samengevoegde gegevens die niet meer zijn gekoppeld aan uw naam en e-mailadres. Wij gebruiken de samengevoegde onderzoeksresultaten om op die manier algemene trends bij het gebruik van onze producten, diensten en tools te kunnen zien. Daarmee zijn wij in staat om betere producten, diensten, tools en aanbiedingen te ontwikkelen om een gerichte klantenservice te verlenen en om het design en de content van onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën verwijzen wij u naar het cookiebeleid op onze website
  • Rechtsgrond - onze gerechtvaardigde belangen bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen met het oog op het ontwikkelen van betere diensten en aanbiedingen richting onze klanten, het verbeteren van onze producten en het verbeteren van het design en de content van onze websites en mobiele apps. Om uw privacy te beschermen, maken wij alleen gebruik van samengevoegde gegevens die niet meer zijn gekoppeld aan uw naam en e-mailadres.
  • Recht van bezwaar. U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor statistisch onderzoek. (zie ‘'Uw rechten’ hieronder).
 5. Voor het vereenvoudigen van uw sollicitatie voor een van onze vacatures.
  Als u solliciteert voor een van onze vacatures verwerken wij de gegevens die u met ons deelt, zoals uw motivatiebrief en uw cv.
 6. Voor onze boekhouding en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Uw gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals onze boekhouding en het voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

4.2. Rechtsgrond.
Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, gebruikt en opgeslagen voor het verlenen van diensten, het uitvoeren van een overeenkomst, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen dan wel de belangen van een derde dan wel op basis van uw toestemming.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door het volgen van de specifieke instructies met betrekking tot de verwerking waarvoor u uw toestemming hebt verleend, door uw instellingen (indien beschikbaar) aan te passen dan wel door contact met ons op te nemen (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

Als u weigert om persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zullen wij mogelijk niet in staat zijn om de door u van ons gevraagde diensten dan wel delen daarvan te verlenen.
Als u bijvoorbeeld de ordergegevens kwijt bent van een order die u in het verleden hebt geplaatst en geen informatie wilt verstrekken met betrekking tot die bestelling, zullen wij mogelijk
niet in staat zijn om een kopie van de overeenkomst aan u te verstrekken omdat wij de order dan niet in onze systemen kunnen vinden.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen dan wel de belangen van een derde hebben wij die belangen afgewogen tegen uw gerechtvaardigde belangen. Waar dat nodig is, hebben wij passende maatregelen genomen om de gevolgen te beperken en om te voorkomen dat u hier onterecht schade van ondervindt. Bij onze gerechtvaardigde belangen kan het bijvoorbeeld gaan om beveiligings- en veiligheidsdoeleinden of om het aan u verlenen van betere diensten en aanbiedingen. Voor meer informatie over deze belangen verwijzen wij u naar de bovengenoemde doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen dan wel de belangen van een derde, hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doeleinde dan het doeleinde waarvoor die oorspronkelijk door ons zijn verzameld (en wij ons voor dit nieuwe doeleinde beroepen op een rechtsgrond anders dan uw toestemming dan wel het voldoen aan wettelijke verplichtingen), zullen wij nagaan of de verwerking voor dit nieuwe doeleinde verenigbaar is met het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. Meer informatie hierover is op aanvraag verkrijgbaar (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

5. Gegevens verstrekken aan of delen met derden

5.1. Algemeen. Een algemene regel is dat wij uw persoonsgegevens niet verkopen aan dan wel delen met mensen buiten MLE. Wel zullen wij gegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan dan wel delen met de volgende categorieën ontvangers.

 1. Groepsondernemingen
  Als u gebruikmaakt van een van onze diensten, is het mogelijk dat wij gegevens delen met een van onze groepsondernemingen. Als u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt over een onderwerp waarvoor een van onze dochterondernemingen verantwoordelijk is, zullen wij uw vraag doorsturen naar de betreffende dochteronderneming.
 2. Voor de door ons ingeschakelde ondersteunende diensten
  Wij maken voor het verlenen van onze diensten gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, providers van sociale netwerken, marketingbureaus, aanbieders van creditcards en charge cards en dienstverleners op het gebied van screening voor fraudebestrijding. Van al die derden zal worden geëist dat zij uw persoonsgegevens adequaat beveiligen en deze uitsluitend verwerken volgens onze instructies.
 3. Samenwerking met derden
  Voor de verlening van bepaalde diensten werken wij samen met andere bedrijven, zoals dealers en distributeurs. Bij het verlenen van deze diensten aan u delen wij uw gegevens met hen. Wij wijzen u erop dat de bedrijven waarmee wij samenwerken vaak ook hun eigen privacybeleid hebben. Voor informatie over de wijze waarop deze bedrijven uw persoonsgegevens gebruiken, verwijzen wij u naar hun privacybeleid.
 4. Statistisch onderzoek
  Voor statistisch onderzoek maken wij gebruik van software van derden, zoals Google Analytics of sociale-mediaplatforms. Deze platforms hebben ook toegang tot de door hen verzamelde gegevens. Voor informatie over de wijze waarop deze bedrijven uw persoonsgegevens gebruiken, verwijzen wij u naar hun privacybeleid.
 5. Website functionaliteiten
  We gebruiken diensten van derden om verschillende functionaliteiten en content op onze websites aan te bieden. We gebruiken bijvoorbeeld Google Maps om u geografische informatie te bieden en YouTube, Vimeo en ISSUU om externe inhoud weer te geven, zoals video's en leesmateriaal. Daarnaast gebruiken we cookies van sociale mediaplatforms zoals Facebook en Pinterest. Deze derde partijen verzamelen ook gegevens via onze websites met behulp van cookies en gebruiken deze gegevens voor hun eigen doeleinden, zoals tracking. Raadpleeg hun privacy beleid om meer te weten over de wijze waarop deze bedrijven uw persoonlijke gegevens gebruiken.
 6. Veranderingen van eigendom voor MLE
  Bij veranderingen van eigendom voor MLE als gevolg van een fusie, overname of overdracht kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de rechtsopvolger.

5.2. Overheidsinstanties. Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw identificerende informatie ook verzamelen en delen met overheidsinstanties of -organisaties.

5.3. Websites van derden. Onze websites bevatten links naar websites van derden. Als u gebruikmaakt van deze links, verlaat u onze websites. Deze websites van derden worden zorgvuldig geselecteerd, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees voor meer informatie hierover de privacyverklaring op de website die u bezoekt (mits die verklaring aanwezig is).

6. Veiligheid en bewaring

6.1. MLE zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen, en wel zo dat zij beschermd worden tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of bekendmaking, vernietiging - hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig - en verlies.
6.2. Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang dat nodig is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden dan wel voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het beslechten van eventuele geschillen.

7. Internationale overdracht van uw gegevens

7.1. MLE kan uw persoonsgegevens overdragen naar andere landen dan uw land van verblijf
(met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte). Dit gebeurt in het kader van de verlening van uw diensten óf omdat groepsondernemingen, partners of dienstverleners operationeel actief zijn in landen elders op de wereld. De wetgeving van die landen zal mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden voor uw persoonsgegevens.

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat bepaalde landen buiten de Europese Unie een passend niveau voor de bescherming van gegevens bieden (zie artikel 45 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een overzicht van deze landen vindt u hier.

7.2. MLE zal ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de naleving van de eisen voor de internationale overdracht van persoonsgegevens conform de toepasselijke privacywetgeving. Voor overdrachten van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zal MLE mogelijk de door de Commissie goedgekeurde Standaardcontractbepalingen gebruiken ter waarborging (zie artikel 46 AVG).
 

8. Uw rechten

8.1. U kunt contact opnemen met onze Contactpersoon (zie hieronder) voor de uitoefening van rechten die voortvloeien uit toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht op toegang tot uw gegevens, (2) het recht om die te rectificeren, (3) het recht om die te wissen, (4) het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, (5) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (6) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

 1. Recht op toegang
  U kunt ons vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken en, als dat het geval is, toegang krijgen tot die gegevens in de vorm van een kopie ervan. Als wij voldoen aan een verzoek om toegang zullen wij ook aanvullende informatie aan u verstrekken, zoals het doeleinde voor de verwerking, de betreffende categorieën persoonsgegevens alsmede eventuele andere informatie die u nodig hebt voor de uitoefening van de wezenlijke inhoud van dit recht.
 2. Recht op rectificatie
  U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren als deze onjuist dan wel onvolledig zijn. Na een aanvraag hiertoe zullen wij onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden voor de verwerking, onvolledige persoonsgegevens aanvullen, waarbij het ook kan gaan om het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 3. Recht op wissen
  U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, wat inhoudt dat
  uw gegevens worden verwijderd door ons en, voor zover mogelijk, door alle andere verwerkingsverantwoordelijken aan wie uw gegevens door ons bekend zijn gemaakt.
  Het wissen van uw persoonsgegevens gebeurt alleen in bepaalde gevallen, als dit wettelijk wordt voorgeschreven en is opgenomen in de lijst in artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierbij gaat het onder andere om situaties waarin uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt alsmede situaties waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt. Door de wijze waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat reservekopieën worden gewist.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, hetgeen betekent dat wij de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde tijd opschorten. Bij omstandigheden waaruit dit recht kan voortvloeien, gaat het onder andere om situaties waarbij de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid van die gegevens te controleren. Dit recht houdt niet in dat wij uw persoonsgegevens niet meer mogen opslaan. Voordat de opschorting wordt beëindigd, zullen wij u hierover informeren.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits dit technisch haalbaar is. Na een verzoek daartoe en mits dit technisch haalbaar is, zullen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks overdragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Recht van bezwaar.
  U hebt eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, hetgeen betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken.
  Dit geldt alleen indien de 'gerechtvaardigde belangen' (inclusief profilering) de rechtsgrond vormen voor de verwerking (zie 'Rechtsgrond' hierboven).
  U kunt op elk gewenst moment kosteloos bezwaar maken tegen verwerking ten behoeve van direct marketing indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als u gebruikmaakt van dit recht, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

8.2. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door het volgen van de specifieke instructies met betrekking tot de verwerking waarvoor u uw toestemming hebt verleend, door uw instellingen (indien beschikbaar) aan te passen dan wel door contact met onze Contactpersoon op te nemen.
Voor meer informatie over de manier waarop u uw toestemming kunt intrekken voor cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken wanneer u onze websites bezoekt dan wel onze apps gebruikt, verwijzen wij u naar het cookiebeleid op onze website of in de app.

8.3. Onder bepaalde voorwaarden hebben wij het recht om uw hierboven beschreven rechten af te wijzen dan wel te beperken. Wij zullen in ieder geval altijd zorgvuldig beoordelen of er sprake is van zo'n uitzondering en u hierover informeren.
Wij kunnen bijvoorbeeld uw verzoek om toegang afwijzen als dat noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van andere personen dan wel weigeren om uw persoonsgegevens te verwijderen indien de verwerking van die gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt bijvoorbeeld niet in gevallen waarbij de persoonsgegevens niet door u zijn verstrekt of als wij de gegevens niet verwerken op basis van uw toestemming dan wel voor de tenuitvoerlegging van een overeenkomst.

8.4. Voor het uitoefenen van uw rechten hoeft u alleen maar een verzoek daartoe te sturen naar de Contactpersoon van MLE:
MLE B.V.
Hefbrugweg 77
1332AM, Almere
The Netherlands
privacy@logisnext.eu
+31 (0)36 5494 411

8.5. U kunt op elk gewenst moment uw communicatievoorkeuren wijzigen en u afmelden voor onze commerciële e-mails en pushberichten.
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrieven of andere commerciële
e-mails en mobiele pushberichten met updates door te klikken op de afmeldingslink in de e-mail, door uw communicatievoorkeuren in uw account (indien beschikbaar) aan te passen,
door uw smartphone-instellingen aan te passen (voor mobiele pushberichten) of door contact op te nemen met onze Contactpersoon.

8.6. U kunt ook op elk gewenst moment contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacybeleid. Als u niet tevreden bent over de afhandeling hebt u echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Dutch Data Protection Authority (Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, http://www.dutchdpa.nl) in Den Haag.

9. Ons beheer voor dit beleid

9.1. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 06/04/2020 en vervangt eerdere versies. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen en zullen u informeren over wezenlijke veranderingen door het herziene beleid op deze website te plaatsen en u per e-mail of via onze apps te informeren voordat deze veranderingen van kracht worden.