© 2020, MLE. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK hun respectievelijke logo’s, de kleur ’Caterpillar Yellow’ en de styling ‘Power Edge’ en Cat “Modern Hex” zijn, net als de hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt.

De informatie die beschikbaar is op of via de website van Cat Lift Trucks is met de uiterste zorg samengesteld. Cat Lift Trucks is van mening dat deze informatie de stand van zaken correct weergeeft ten tijde van de publicatie op de website.

Cat Lift Trucks kan niet garanderen dat deze informatie correct en/of compleet is en/of correct zal blijven. Cat Lift Trucks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen zoals verlies of inkomstenderving, hoe dan ook veroorzaakt door of gebaseerd op, voortvloeiend uit het gebruik van (of onvermogen tot gebruik), vertrouwen op, of activiteiten ondernomen op de basis van, informatie op de website van Cat Lift Trucks.
Hoewel Cat Lift Trucks zich inspant om constante toegang tot de website te verzekeren, kan Cat Lift Trucks niet aansprakelijk gesteld worden voor welke gevolgen dan ook, hoe voortvloeiend uit of gebaseerd op, als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op eender welk tijdstip of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. De Cat Lift Trucks website kan, zonder voorafgaande mededeling, tijdelijk of permanent buiten dienst zijn. De Cat Lift Trucks website bevat links naar externe websites. Deze links worden verschaft om u te helpen snel en makkelijk nadere informatie te vinden. Cat Lift Trucks is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eender welke schade die u zou

Auteursrecht
Cat Lift Trucks behoudt alle auteursrechten op tekst, grafische afbeeldingen, en software die eigendom is van Cat Lift Trucks en geeft u toestemming om hierin gepubliceerde documenten te kopiëren, maar uitsluitend voor het doel om deze informatie door te geven of te bekijken. U mag geen enkel bestand van deze website spiegelen, wijzigen of er anderszins veranderingen in aanbrengen voor heruitzending, noch de hierin verschafte informatie uitprinten of drukken, zonder schriftelijke toestemming van Cat Lift Trucks. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk voorzien, mag niets van de inhoud geïnterpreteerd worden als licentieverlening of recht onder eender welk auteursrecht, octrooi of handelsmerk van Caterpillar, Cat of Cat Lift Trucks ook.