Kwaliteit als basis

12 juli 2013

Als het gaat om de aanschaf van kapitaalgoederen, dan willen verstandige klanten niet alleen dat ze vandaag goed functioneren, maar ook dat ze lange tijd meegaan. Met andere woorden, men verwacht kwaliteit.

Mark Nicholson sprak met de directie van de productiefaciliteit van Cat® Lift Trucks in Järvenpää, Finland om uit te vinden hoe zij ervoor zorgen dat de producten aan de verwachtingen van de klant voldoen. En hoe de hoogste kwaliteitsnormen worden toegepast.

De fabriek in Järvenpää produceert intern transportmaterieel, maar haar drang naar kwaliteit zou het mogelijk maken om elk ander product te fabriceren. We kunnen vooraf al stellen dat het team in Järvenpää recht van spreken heeft, gezien de vele internationale prijzen die al gewonnen zijn.

Het begint met R&D
Kwaliteitscontrole begint al in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Men kan dan wel een machine prima assembleren, maar als het basisontwerp of de gebruikte onderdelen matig zijn, dan zal men nooit een hoge kwaliteit kunnen halen.

De vicepresident R&D Janne Polvilampi stelt dat goed industrieel ontwerp, en de wijze waarop dit in het hele R&D proces is ingebakken, aan de basis staat van het succes van de fabriek: “Het proces begint met een zogeheten concept ontwerp. Dit is het grote plaatje en geeft aan wat het ontwerpteam beoogt te bereiken. Het probeert rekening te houden met alle relevante zakelijke, mechanische, technologische en ontwerpfactoren en is bepalend voor de kwaliteit van het uiteindelijke product.”

Nog belangrijker is wellicht dat Janne’s collega’s proberen de machine werkelijk rondom de bestuurder te bouwen. De klant zelf kan het wellicht weinig schelen hoe de machine is ontworpen en heeft meer interesse in hoe het product de dagelijkse business helpt.

Een ander proces dat gebruikt wordt tijdens de R&D fase is die van de ‘co creatie’. Daarbij worden klanten en importeurs uitgenodigd om vanaf het begin van het ontwikkelproces te participeren. Het goed kunnen doorgronden van de bestaande en toekomstige behoeften is dan ook essentieel. Onderzoekers bezoeken magazijnen en andere werkplekken, bekijken hoe de heftrucks worden gebruikt en praten met medewerkers.

Het ‘meten’ van de meningen van de chauffeurs is belangrijk en het team heeft een methode ontwikkeld waarbij criteria worden gebruikt om de gevoelens en meningen tijdens een test vast te leggen. Zowel computersimulaties als praktijktests worden op grote schaal uitgevoerd zodat duidelijke resultaten worden behaald.

Testen, testen en nog eens testen
Als het gaat om het testen van product, dan heeft de fabriek in Järvenpää een streepje voor. Zij bouwen al 70 jaar intern transport materieel en is bovendien vanaf 1983 een marktleider in de ontwikkeling van AGV’s (“automated guided vehicles”).

Deze know-how in automatisering wordt gebruikt in het testen van intern transportmaterieel en maakt een veel striktere aanpak mogelijk dan met mensen kan worden gerealiseerd. Bij geautomatiseerd testen, kan een heftruck bijvoorbeeld continu, 24/7, in werking gehouden worden. Bij geautomatiseerd testen kunnen trucks ook aan zwaardere omstandigheden worden blootgesteld dan je met een chauffeur aan boord zou kunnen uitvoeren. Verder, het testen met machines brengt veel nauwkeurigere data met zich mee.

De fabriek in Järvenpää voldoet, zoals verwacht, aan de ISO kwaliteitsnormen, maar Janne Polvilampi ziet dit als een ‘minimaal noodzakelijk’: “Wij gaan minimaal twee keer zo diep als van een test wordt verwacht. Zo adopteren wij bijvoorbeeld de strenge levenscyclus criteria van onze wereldwijde partners.”

De juiste ingrediënten
Elke kok zal je uitleggen dat povere ingrediënten het gerecht verpesten, dus worden testen op zowel de hele trucks als op componenten uitgevoerd. Veel componenten worden in-huis gefabriceerd, maar bij externe inkoop worden alleen de allerbeste leveranciers geselecteerd. Ook dan worden ingekochte goederen eerst onderworpen aan een serie tests, alvorens besloten wordt om ze ook daadwerkelijk te gebruiken.

“Bij het selecteren van de componenten, zoals bij alle aspecten gedurende de R&D fase, gebruiken wij een cross-functionele aanpak” vertelt Janne. “Door productie, inkoop en andere gerelateerde afdelingen te betrekken in het besluitvormingsproces, weten wij dat bij aanvang van productie al het nodige is gedaan om de beste kwaliteit te kunnen leveren.”

Het beste personeel
Na deze lofzang op de betrouwbare machines mengt vicepresident Rami Alto zich in het gesprek. Hij is verantwoordelijk voor de 120 medewerkers die de trucks assembleren en de machines checken voor verzending.

“Een van onze sterke punten is de ervaring en vaardigheden van ons personeel. In feite zijn zij bijzonder veelzijdig en dat geeft ons een grote flexibiliteit aangezien we, indien nodig, mensen op een andere plek kunnen neerzetten.”

De aanwas van hoogstaand personeel voor de productie, R&D of andere afdelingen wordt vereenvoudigd door de uitstekende reputatie als fabrikant en werkgever. De locatie is ook gunstig aangezien er geen grote autobouwer in de buurt is die jong talent zou kunnen weglokken.

Binnen de Cat Lift Trucks organisatie bestaat er een hoge achting voor de fabriek in Järvenpää en de toegepaste kwaliteitsnormen. Veel van onze lezers zijn op de hoogte van de recente reorganisatie en de verplaatsing van de assemblage van de elektrische heftrucks van Almere (Nederland) naar Järvenpää, dat vanaf heden tevens is aangewezen als ontwikkelcentrum voor de heftrucks.

Meerdere ervaren medewerkers werden aangesteld als teamleider voor de 30 nieuwe medewerkers die de heftrucks gaan bouwen. Na een uitgebreide training in Almere, waarin alle assemblage aspecten, inclusief kwaliteitscontrole, aan bod kwamen, waren de teamleiders in staat om deze kennis over te dragen op de nieuwe medewerkers. In de beginfase worden zij bijgestaan door een team uit Almere zodat kwaliteit en processen op hetzelfde hoge niveau blijven.

Voor diegenen die aan de magazijntrucks werken is het dagelijks werk net zo gevarieerd als de range die zij bouwen. Enkele niche modellen worden in kleine aantallen geassembleerd en dat gebeurt in statische units in plaats van op bewegende lijnen.

Continu verbeteren
Aan het einde van de assemblagelijn wordt elke truck op een aantal sleutelpunten gecontroleerd voordat ze verzonden mag worden. Als extra controlemaatregel wordt ongeveer een op elke vijftig trucks van de lijn gehaald voor een diepgaande inspectie.

Voor de elektrische heftrucks gebruikt het productieteam van Järvenpää dezelfde inspectiecriteria en procedures als in Almere. Dit zou voldoende moeten zijn om dezelfde bouwkwaliteit als in Almere te borgen, maar toch is dat geen reden om achterover te leunen.

“Net als de collega’s in onze wereldwijde organisatie, passen wij de Japanse filosofie van ‘Kaizen’ toe,“ vervolgt Rami Alto. “Kaizen betekent het continu en stapsgewijs verbeteren van processen en werkzaamheden. Wij weten dat we kwalitief hoogwaardige producten bouwen, maar wij denken ook dat het altijd beter kan.”

Mark Nicholson

  1. De assemblagelijn van de elektrische heftrucks; verplaatst naar Järvenpää tijdens de reorganisatie bij Cat Lift Trucks.
  2. “Een van onze sterke punten is de ervaring en vaardigheden van ons personeel.” Rami Alto, vicepresident Productie.
  3. TDe nieuwste Cat pallettruck won de internationaal befaamde Red Dot prijs in 2012 dankzij het hoogstaande design en het gebruiksgemak.

> Bezoek eurekapub.nl

Afbeelding:
cat forklift drivers
Afbeelding:
cat warehouse image
Afbeelding:
cat lift trucks
Afbeelding:
cat lift trucks factory image